Contextuele begeleiding

Uitgangspunt is de visie van Dr. Ivan Boszormeyi-Nagy, een Hongaars-Amerikaans psychiater en familietherapeut. De relationele werkelijkheid waarin mensen mens worden staat centraal. De term 'contextueel' slaat op het netwerk waarin elk mens is geweven én tevens op de onuitwisbare verbondenheid tussen generaties, zowel naar het verleden als naar de toekomst. Dit noodzaakt tot zoeken naar wat rechtvaardig en betrouwbaar is. Dit aan Nagy georiënteerde concept, evenals de houding van meerzijdige partijdigheid en de daar uit voortvloeiende methodiek is inmiddels van groot belang gebleken voor de begeleiding van mensen.

Werkwijze

We maken onder andere een genogram, een stamboom met sociale aspecten, en gaan daar op ontdekkingstocht met het oog op de toekomst.