Spelregels

Vertrouwelijkheid
Informatie uit de gesprekken wordt alleen doorgegeven met toestemming van de betrokken cliënt.

Terugkoppeling
Wanneer de werkgever de begeleiding betaalt, krijgen de werkgever en de bedrijfsarts een terugkoppeling via de mail, na elk gesprek. Deze terugkoppeling gaat over de datum van het gesprek, de datum van de vervolgafspraak en de punten waaraan is gewerkt. Inhoudelijk wordt alleen teruggekoppeld als de cliënt daarvan op de hoogte is en het relevant is voor de werksituatie.

Kosten
Alleen de gevoerde gesprekken worden in rekening gebracht, behalve wanneer een gesprek niet of korter dan 24 uur voor de geplande tijd wordt afgebeld, dan zal het volledige bedrag in rekening worden gebracht. Indien meer gesprekken nodig zijn dan gepland, wordt vooraf toestemming gevraagd.

Na een intakegesprek wordt het aantal vervolggesprekken vastgesteld, afhankelijk van de problematiek en de wensen. De kosten worden vooraf afgesproken en éénmaal per maand achteraf betaald.

Plaats van de gesprekken
In overleg wordt afgesproken waar de gesprekken plaatsvinden, dat kan zijn:

op de praktijk, een rustig gelegen boerderij
op uw bedrijf
bij de arbodienst
bij de cliënt thuis
Als het gaat om trainingen kan dat tot ongeveer 12 personen op onze locatie.

Traject
De gesprekken duren 1 tot 1 1/4 uur. Na een intakegesprek wordt het aantal vervolggesprekken vastgesteld. Dit zal variëren van twee tot tien.

De periode tussen twee gesprekken is in de beginfase meestal een week, later een langere periode. Aard van de problematiek en de mogelijkheden van de cliënt zijn daarin bepalend.

Beroepsregister
Ingezette bedrijfsmaatschappelijk werkers zijn lid van de NVMW en voldoen aan de eisen van de beroepsregistratie.

Invallen of vervangen
Heeft u tijdelijk (bedrijfs)maatschappelijk werk nodig? Graag kijk ik met u mee naar de mogelijkheden voor vervanging of tijdelijk inspringen als de case-load te hoog is.